Kariera

Zarząd

Zarząd

Jakub Wojteczek
Prezes Zarządu

Krzysztof Blinowski
Wiceprezes Zarządu

Maciej Bukowiec
Wiceprezes Zarządu

Prokurent

Lucyna Bindas Wilk

Rada nadzorcza

Ewa Łuniewska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej               

Marcin Kościński
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Włodzimierz Barylski
Członek Rady Nadzorczej

Marcin Kryszeń
Członek Rady Nadzorczej

Bożena Graczyk
Członek Rady Nadzorczej