Zarząd

Zarząd

Bartosz Traczyk
Prezes Zarządu

Arkadiusz Kuczera
Wiceprezes Zarządu

Jakub Wojteczek
Wiceprezes Zarządu

Prokurent

Lucyna Bindas Wilk

Rada nadzorcza

Ewa Łuniewska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej               

Marcin Kościński
Członek Rady Nadzorczej

Włodzimierz Barylski
Członek Rady Nadzorczej

Marcin Kryszeń
Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Andrzej Boda
Członek Rady Nadzorczej