Kariera

Ochrona danych osobowych

ING Usługi dla Biznesu S.A.("Spółka") przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

Szczegóły

Polityka prywatności

Dane kontaktowe inspektora danych osobowych

Lilianna Rother-Obrączka
[email protected]

Adres do korespondencji:
ING Usługi dla Biznesu S.A.
ul. Chorzowska 50
40-121 Katowice
Insepktor Ochrony Danych