Władze

Zarząd

Bartosz Traczyk

Prezes Zarządu

Arkadiusz Kuczera

Wiceprezes Zarządu

Jakub Wojteczek

Wiceprezes Zarządu

Prokurent

Lucyna Bindas-Wilk

Rada nadzorcza

Michał Bolesławski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mirosław Boda

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Kryszeń

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Kościński

Członek Rady Nadzorczej

Włodzimierz Barylski

Członek Rady Nadzorczej