Ochrona danych osobowych

ING Usługi dla Biznesu S.A. ("Spółka") przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

Szczegóły

Polityka prywatności

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Lilianna Rother-Obrączka
abi.uslugi@ingdlabiznesu.pl

Adres do korespondencji:
ING Usługi dla Biznesu S.A.
ul. Chorzowska 50
40-121 Katowice
Inspektor Ochrony Danych